- Tantrické masáže jsou hlavně o nás! -

Tantrické masáže jsou hlavně o nás !

Proč se tyto stránky jmenují  "naděje v doteku " ?  Je to jednoduché.
V naší současné kultuře jsme si vypěstovali poměrně silnou představu o osobním prostoru, o hranicích, za které nejsme ochotni druhé pouštět. Naučili jsme se s takovými hranicemi žít, a i respektovat hranice druhých.
Na jednu stranu nám to poskytuje bezpečný prostor, na druhou stranu se ochuzujeme o prožitky, které nám tyto doteky s druhými mohou přinést. Je jasné, že jsme si tyto hranice vytvořili na základě negativních zkušeností z minula a to pro naši vlastní ochranu. Tyto negativní zkušenosti, odmítnutí danných situací, jsou hluboko v nás uloženy v podobě vnitřního strachu, že by se podobné situace v budoucnu mohli opakovat.
Nicméně dnešní doba nám nabízí možnost přehodnotit naše postoje, a umožnit si „dovolit“ nové prožitky z doteků druhých. Tato možnost přichází skrze tantrické techniky, a přináší nám doslova možnost „ochutnávky doteků od těch druhých“.
Jednou z pokročilejších technik jsou „tantrické masáže“, Při tantrických masážích je úcta a respekt k druhému na prvním místě, takže nemusíme mít strach z opakujících se negativních zážitků porušování „někým“ našich stanovených hranic.
Spíš jde o to si tyto hranice v „bezpečném prostoru“ znovu uvědomit, a pak záleží jen na nás, pokud se rozhodneme si tyto hranice trochu poposunout.
Jaké to je prožít si doteky v bezpečném prostoru? Nabízí nám možnost nového vnímání, znovuuvědomění si základních instinktů jako je např. touha a vášeň, a tím i objevit pocity s tím spojené. Mohou to být pocity něžnosti, pocity jednoty, pocity splynutí, ale samozřejmě i pocity láskyplnosti a radosti. Radost a úžas nad intenzitou života, kterou jsme v sobě tlumili a báli se jí projevit. Probuzení kouzla přítomného okamžiku.
„Zakusit to“, je možné samozřejmě jedině tak, že tantrické techniky si vyzkoušíme  „na vlastní kůži“.
Těším se na setkání s vámi
Tomáš Anděl

Proč se  vlastně tyto stránky jmenují  "naděje v doteku " ?  Je to jednoduché. 
V naší současné kultuře jsme si vypěstovali poměrně silnou představu o osobním prostoru, o hranicích, za které nejsme ochotni druhé pouštět. Naučili jsme se s takovými hranicemi žít, a i respektovat hranice druhých.


Na jednu stranu nám to poskytuje bezpečný prostor, na druhou stranu se ochuzujeme o prožitky, které nám tyto doteky s druhými mohou přinést. Je jasné, že jsme si tyto hranice vytvořili na základě negativních zkušeností z minula a to pro naši vlastní ochranu. Tyto negativní zkušenosti, odmítnutí danných situací, jsou hluboko v nás uloženy v podobě vnitřního strachu, že by se podobné situace v budoucnu mohli opakovat.


Nicméně dnešní doba nám nabízí možnost přehodnotit naše postoje, a umožnit si „dovolit“ nové prožitky z doteků druhých. Tato možnost přichází skrze tantrické techniky, a přináší nám doslova možnost „ochutnávky doteků od těch druhých“.


Jednou z pokročilejších technik jsou „tantrické masáže“, Při tantrických masážích je úcta a respekt k druhému na prvním místě, takže nemusíme mít strach z opakujících se negativních zážitků porušování „někým“ našich stanovených hranic.


Spíš jde o to si tyto hranice v „bezpečném prostoru“ znovu uvědomit, a pak záleží jen na nás, pokud se rozhodneme si tyto hranice trochu poposunout.


Jaké to je prožít si doteky v bezpečném prostoru? Nabízí nám možnost nového vnímání, znovuuvědomění si základních instinktů jako je např. touha a vášeň, a tím i objevit pocity s tím spojené. Mohou to být pocity něžnosti, pocity jednoty, pocity splynutí, ale samozřejmě i pocity láskyplnosti a radosti. Radost a úžas nad intenzitou života, kterou jsme v sobě tlumili a báli se jí projevit. Probuzení kouzla přítomného okamžiku.


„Zakusit to“, je možné samozřejmě jedině tak, že tantrické techniky si vyzkoušíme  „na vlastní kůži“.

Těším se na setkání s vámi  
Tomáš Anděl